Polisen

  Fält med röd ram måste anges. Gråade fält kan inte ändras. Datum
Nr
  Fakturaadress
Leverantör
Wasaimport
Atterbomsvägen 30
112 58 Stockholm
Org.nummer: 969718-8440
  Vår referens
Mynd-id, e.fact-id, namn (ex. 02perper Per Persson)
Leveransadress

  Org.enheten
Telefon
E-post adress (med/utan @polisen.se)
   
  Betalningsvillkor
30 dagar netto
Annan betalningsvillkor
dagar %
Leverantörsvillkor
  Offertnr
Offertdatum
Mervärdesskatt
tillkommer ingår
Leveranstid
  Artnr.

Antal

Beskrivning

á-pris

Moms

Belopp

 
 
 
 
                 
  Var god angiv ev beställningsnummer på följesedel och faktura. Vår referens (Mynd-id, e.Fact-id, namn ex. 02perper Per Person) ska framgå av fakturan   Summa:
              Frakt och emballage tillkommer
  Beställarens underskrift och befattning vid beställning per post    
                 
                 
                 
  (Datum)       (Underskrift)
                 
                 
  (Ort)         (Namnförtydligande)